Liên Hệ 

Hỗ trợ đặt phòng 

Ms. Thương - 093.7777.049

Ms Tuyền - 096.999.0226

Mr. Khoa - 093.7707.887

www.uyenkhangvilla.net

facebook.com/uyenkhangvilla

Address UK1: 71 trịnh hoài đức Đà Lạt, Lâm Đồng 

Address UK3: 27/18 Yersin P10, Đà Lạt , Lâm Đồng

Address UK5: 73/21 Đường 3/2 , P4, Đà Lat, Lâm Đồng

 +84 93-7777-049 ( Mr. Khoa) 

 +84 96-9990-226 ( Ms Tuyền)

uyenkhangvilla@gmail.com

quanlyuyenkhang@gmail.com